Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 04/12/2023

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.alexy-presses.be. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, vragen wij u onze website niet te gebruiken.

2. Gebruik van de website

2.1. U stemt ermee in de website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van derden of de normale werking van de website verstoort.

2.2. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de website op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.

3. Intellectuele eigendom

3.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan zijn eigendom van Alexy Presses of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar.

3.2. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alexy Presses materiaal van de website te kopiëren, verspreiden, wijzigen, publiceren of op enigerlei wijze commercieel te exploiteren.

4. Privacy

Het gebruik van persoonlijke gegevens is onderworpen aan ons Privacybeleid, dat u op onze website kunt raadplegen.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Wij streven ernaar de website accuraat en up-to-date te houden, maar geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie op de website.

5.2. Alexy Presses is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

6. Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Gewijzigde voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie op de website.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement RPR Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.

8. Contactgegevens

Alexy Presses (VG Machines)

Noordlaan 27, 8520 Kuurne

+32 497 25 02 62

info@alexy-presses.be

BE 0630.925.216